Vraag prospectus aan
beleggen

Rendement & Rekenvoorbeeld

Rendement

Het directe rendement op een verhuurd pand is de huur minus de kosten.

De kosten zijn:

 • onderhoud
 • verzekeringen
 • gemeentelijke lasten en belastingen
 • leegstand
 • verhuurkosten en managementfee
 • diversen

Vooraf worden deze kosten voor prognoses op basis van ervaringscijfers (kengetallen) gesteld op 20% van de huur.

Na betaling van rente en aflossing op de hypotheeklening resteert het uit te keren rendement.

Als na verloop van tijd een wordt pand verkocht is de winst daarop een extra rendement.

Voorbeeld beleggen in vastgoed

Wij kopen met eigen geld een pand van 400.000 euro.

Het is verhuurd voor 32.000 euro per jaar.

Het rendement voor kosten is dus 8%.

De kosten gaan daar vanaf, bovengenoemde 20%. Het resultaat is dan 26.000.

Het rendement na kosten is dus (26/400): 6,5% netto.

De hefboom van geleend geld

Wij lenen 250.000 euro van de bank.

De eigen inleg is dus 150.000.

De bank vraagt aan rente per jaar 3,5%. Dat is 8.750.

Nu houden wij geen 26.000 over maar 8.750 minder: 17.250.

Wij hebben echter nu maar 150.000 zelf ingelegd.

Het rendement is dan (17.250/150.000) 11,5%.

Het rendement gaat dus flink omhoog door de banklening. Dat wordt de hefboom van geleend geld genoemd. De eventuele aflossingsverplichting op de lening wordt in het voorbeeld buiten beschouwing gelaten, omdat dat geen kosten zijn, maar in feite een toevoeging aan het eigen vermogen dat in de waarde van het pand zit.

Bij een stijgende rente kan die hefboom ook tegen je werken.

In plaats van een pand te kunnen kopen van 400.000, kun je met geleend geld er nu bijna drie kopen. Door te werken met een bancaire financiering is er dus ruimte om in meerdere panden te investeren. Hierdoor spreidt u uw beleggingsrisico over meerdere objecten. Dit doet Ferax Vastgoedfondsen voor haar deelnemers.

De kosten worden vooraf op 20% van de huursom gesteld. Na afloop van een jaar blijkt hoeveel de kosten werkelijk hebben bedragen.

De begrote kosten exclusief rentelasten en eventuele aflossing zijn:

 • verzekeringen en (gemeentelijke) lasten 3%
 • management fee 5%
 • verhuurbeheer 3%
 • diversen 2%
 • reservering onderhoud 5%
 • reservering leegstand 2%