Vraag prospectus aan
beleggen

Uitstappen

Uitstappen

Obligatiehouders kunnen altijd hun obligaties aan andere obligatiehouders of aan Ferax overdragen. Ferax faciliteert een interne markt tussen obligatiehouders. De waarde van obligaties is gebaseerd op de waarde van de panden waarin is geïnvesteerd.

Ferax koopt obligaties van de aanbiedende obligatiehouder zelf in, als haar liquiditeit het toelaat en onder inachtneming van een maand aanzegtermijn. In voorkomende gevallen kan dit langer duren omdat beleggingen in vastgoed nu eenmaal niet liquide zijn.

Elke obligatielening wordt 7 jaar na ingang afgelost, of na maximaal 10 jaar bij een tegenvallende markt. De panden waarin door Ferax is geïnvesteerd worden daarvoor verkocht of ingebracht in een volgend fonds. Iedere obligatiehouder die met € 25.000 of meer heeft meegedaan, krijgt de volle waarde van zijn of haar aandeel uitgekeerd, dus inclusief de winsten behaald bij verkoop van panden.

Het nieuwe fonds wordt gevuld met geld van nieuwe obligatieleningen. Bestaande investeerders kunnen ervoor kiezen uitbetaald te worden of mee te doen in het nieuwe fonds.

Omdat voor sommigen 7 jaar lang is, geeft Ferax elke 4 jaar een nieuwe obligatielening uit om zittende obligatiehouders de gelegenheid te geven hun obligaties voor de dan geldende waarde in te wisselen.

Ferax kan besluiten panden te verkopen wanneer een behoorlijke winst geboekt kan worden en er andere panden gekocht kunnen worden. In die gevallen kunnen obligaties, inclusief behaalde winsten uiteraard, eventueel ook worden afgelost.