Vraag prospectus aan
beleggen

Wat zijn obligaties

Obligaties

Wat zijn obligaties?

Een obligatie is een waardepapier dat wordt verstrekt als bewijs voor een door u verstrekte lening. Obligatieleningen worden aangegaan door een overheid (Staatslening), een onderneming (Bedrijfsobligatie) of een instelling.

Een bedrijf dat geld wil lenen, kan aan de financiering komen door een obligatielening uit te geven. De koper van de obligatie, de obligatiehouder, ontvangt van de uitgever een rentevergoeding. De obligatielening heeft voorwaarden over looptijd, rente en aflossing. Aan het eind van de looptijd wordt de lening geheel terugbetaald.

Ferax Vastgoedfondsen 1 BV heeft in 2017 een obligatielening uitgeschreven, Serie A, van 2.499 stuks elk groot € 1.000, dus in totaal groot € 2.499.000. Alle obligaties zijn gelijk in rang. Elke investeerder neemt met tenminste 1 obligatie deel, maar vanwege de administratielasten geniet het de voorkeur dat met tenminste 10 obligaties wordt deelgenomen.

Obligatiehouders die voor € 25.000 of meer obligaties nemen, delen mee in de winst. Daaronder valt zowel de winst per jaar als die behaald bij verkoop van panden.

De obligaties worden naar gelang Ferax panden aankoopt daadwerkelijk geplaatst.

De gezamenlijke obligatiehouders hebben recht van hypothecaire zekerheid. Als obligatiehouder staat u in rang meteen na de bank die mede financiert.

De rente op de obligaties is inflatievolgend. De rente op eerste serie obligaties, Serie A, bedraagt altijd 5%. Over liquide middelen die nog op de bank staan, betaalt Ferax rente die gelijk is aan de door de bank vergoede positieve rente.

Verkopen van obligaties

Obligaties zijn overdraagbaar. De obligatiehouder mag de obligatie aan wie dat wil overdragen, mits Ferax Vastgoedfondsen de beoogd opvolgende Obligatiehouder heeft getoetst in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorisme. Elke nieuwe obligatiehouder wordt aan deze Wet getoetst.

Obligatiehouders kunnen altijd hun obligaties aan andere obligatiehouders of aan Ferax overdragen. Ferax faciliteert een interne markt tussen obligatiehouders. Ferax koopt obligaties van de aanbiedende obligatiehouder zelf in, als haar liquiditeit het toelaat en onder inachtneming van een maand aanzegtermijn. In voorkomende gevallen kan dit langer duren omdat beleggingen in vastgoed nu eenmaal niet liquide zijn.