Vraag prospectus aan
beleggen

Hoe werkt beleggen met Ferax?

De voordelen van Ferax Vastgoedfondsen

  • Hoge couponrente van 5%, jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie
  • De rentevergoeding waartoe de obligatiehouder is gerechtigd, wordt per kwartaal uitbetaald.
  • Gespreide portefeuille zowel qua type vastgoed als locatie
  • Beleggingen zijn kleinschalig
  • Transparante organisatie

Instappen vanaf € 1.000; winstdeling vanaf € 25.000

Zelf beleggen in vastgoed en het beheren en verhuren kost tijd. Ferax belegt door beleggers ingelegd vermogen in verhuurd vastgoed en betaalt 5% rente uit op de obligaties. U kunt al instappen vanaf € 1.000. Vanaf € 25.000 kunt u winstdelend beleggen. U deelt dan mee in de jaarlijkse winst en in de verkoopopbrengst. Ferax verdeelt al het rendement onder de beleggers. Geen instapkosten en geen uitstapkosten. De directie rekent een redelijke vergoeding voor het management.

Hoe werkt beleggen in woonruimte?

Huurders betalen huur. De verhuurder betaalt uit die huur onderhoudskosten, gemeentelijke lasten en verzekeringen en eventueel de rente op een afgesloten lening en de aflossing van die lening. Wat dan resteert, is het rendement op de belegging.

Vraag hier onze prospectus aan

Woonruimte voor jonge professionals en studenten

Er is onder jonge professionals en studenten een grote vraag naar het huren van betaalbare appartementen, studio's en kamers. Door het beleggingsbeleid juist op die groep te richten, snijdt het mes aan twee kanten. De woningnood in die categorie wordt gelenigd en de investeerders ontvangen een goed en bestendig rendement. Ferax Vastgoedfondsen belegt in panden met appartementen, studio's en kamers. De doelgroep bestaat uit expats, studenten en net-afgestudeerden.

Ouders van studerende kinderen kunnen met Ferax mee-investeren in studentenhuisvesting en weer uitstappen als de kinderen zijn afgestudeerd. Ferax neemt de rompslomp uit handen maar laat u wel meedelen in de revenuen.

Verantwoord en duurzaam beleggen met Ferax Vastgoedfondsen

Ferax is Latijn voor vruchtbaar. De investeringen in de panden van de Ferax Vastgoedfondsen moeten niet alleen vruchtbaar zijn. Ferax Vastgoedfondsen wil waar dat kan beleggen in duurzaam vastgoed en in vastgoed dat uiteindelijk verduurzaamd kan worden, met bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen.

100% transparant

Onze obligatiehouders hebben doorlopend een volledig inzicht in de gang van zaken bij Ferax. Zij mogen altijd de cijfers inzien, verhuurcontracten checken en aankoopovereenkomsten controleren.

Vraag hier onze prospectus aan

Ferax kent de markt en belegt zelf mee

Ferax Vastgoedfondsen is de eigenaar en exploitant van de beleggingen. Het management is ervaren en kent de markt goed. Het beschikt over ruime kennis en ervaring, zowel op het gebied van vastgoed zelf, als op juridisch, commercieel en fiscaal gebied. De leidinggevenden van Ferax beleggen ook zelf in het vastgoed. Als obligatiehouder heeft u de zekerheid dat uw belang ook ons belang is.

Belastingheffing over uw investering

Indien u een particulier belegger bent, zal uw belegging in Box 3 vallen. Uw belastingadviseur kan u daarover informeren.

Toezicht

De Stichting Toezicht Ferax Vastgoedfondsen, waarvan het bestuur bestaat uit obligatiehouders, houdt toezicht op de naleving van de obligatievoorwaarden, zoals de besteding van de inleg van de obligatiehouders aan aankoop van vastgoed en/of aflossing van financieringen op vastgoed, uitbetaling van rente etc.

Vraag hier onze prospectus aan