Vraag prospectus aan
home

Beleggen in vastgoed nu voor iedereen

Gezamenlijk beleggen vergroot uw slagkracht

Beleggen in verhuurde woonruimte is een veilig alternatief voor andere beleggingen. Aandelenmarkten zijn instabiel en de spaarrente haalt niet eens het tarief van de belastingheffing over vermogen. Terwijl de opbrengst van verhuurde woonruimte op eigen vermogen snel 8-10% kan zijn.

Woningen geven doorgaans een stabiel rendement. Ferax Vastgoedfondsen bundelt het vermogen van vele investeerders in meerdere verhuurde panden. Op die manier belegt u gezamenlijk gespreid en met minder risico, met een betere schaalgrootte en slagkracht.

Goed bezig

De grootste vraag naar woonruimte is wel die onder jongeren, voor zowel kamers, als zelfstandige units. Er is redelijk en normaal te verdienen aan verhuur in alle sectoren van verhuurde woonruimte.

Dus als je kunt kiezen; waarom zou je dan niet jongeren proberen te helpen met betaalbare woonruimte? Dat is Social Impact in eigen land.

Panden waarin wij investeren, willen we ook zoveel als mogelijk energievriendelijk maken. Energieneutraal zal niet lukken in de oude binnensteden maar je komt best ver. Alle kleine beetjes helpen tenslotte. Gas zal bijvoorbeeld zoveel mogelijk door elektra worden vervangen en je kunt zonnepanelen aanbrengen.

Rendement zonder de zorgen

Zelf beleggen in vastgoed en het beheren en verhuren kost tijd en is voor de meeste mensen te bewerkelijk. Ferax belegt door investeerders ingelegd vermogen in verhuurd onroerend goed en betaalt tot 5% rente uit op obligaties vanaf € 1.000.

Vanaf € 25.000 kunt u winstdelend investeren. U deelt dan mee in de jaarlijkse winst en in de verkoopopbrengst. De jaarlijkse winst op eigen vermogen op verhuurde woonruimte beloopt al snel 8-10%.

Ferax vastgoedfondsen verdeelt alle rendement onder de beleggers. Het kent geen instapkosten, geen uitstapkosten en de directie rekent een redelijke vergoeding voor het management.

Haarlemmerstraat 204 Leiden toekomstige woning voor 14 studenten

Vraag hier onze prospectus aan

Schrijf u nu in. Er zijn nog 5% rentedragende obligaties beschikbaar, die winstdelend zijn vanaf een inleg van € 25.000. Ferax Vastgoedfondsen bereidt nu een nieuwe obligatieuitgifte voor met een rente van 4%.

De keuze is voor woonruimte voor jonge professionals en studenten

Er is onder jonge professionals en studenten een grote vraag naar het huren van betaalbare appartementen, studio's en kamers. Door het beleggingsbeleid juist op die groep te richten, snijdt het mes aan twee kanten. De woningnood in die categorie wordt gelenigd en de investeerders ontvangen een goed en bestendig rendement. Ferax Vastgoedfondsen belegt in panden met appartementen, studio's en kamers. De doelgroep bestaat uit expats, werkende jonge net-afgestudeerden, studerenden en andere alleenstaanden.

Ouders van studerende kinderen kunnen met Ferax mee-investeren in studentenhuisvesting en weer uitstappen als de kinderen zijn afgestudeerd. Ferax neemt de rompslomp uit handen maar laat u wel meedelen in de revenuen.

In Den Haag met studenten op zoek naar panden voor kamers

Over Ferax - oprichters beleggen altijd mee

De oprichters van Ferax Vastgoedfondsen, Dave van Helsdingen en Paul Vernooijs, al jaren actief in vastgoed, combineren hun expertise van respectievelijk vastgoed en financiën in Ferax Vastgoedfondsen. Beleggers investeren samen met ons mee in de panden van Ferax en behalen een goed rendement. Wij investeren zelf ook alleen maar in de panden van Ferax. Waarom zou je immers als initiatiefnemers in iets anders willen investeren? Het grootste deel van onze vergoedingen wordt geïnvesteerd. Op die manier incasseren wij ook pas bij verkoop net als de investeerders.

Voor de investeerders en voor ons geldt hetzelfde, Door samen te beleggen verruim je de slagkracht en de schaalgrootte waardoor je goed de risico's kunt spreiden..

Wij varen niet enkel op ons eigen beoordelingsvermogen. Ferax vraagt waar mogelijk ook verkopende vastgoedbeleggers voor een deel mee te blijven investeren. De staat, waarde en ligging van een pand wordt door bouwtechnische inspecteurs, taxateurs en banken beoordeeld.

Nieuws

Veelgestelde vraag

Is er een begroting en/of exploitatieverwachting?

Uiteraard is er voor elk pand een begroting en exploitatieverwachting. Voor de bankfinanciering wordt uitgegaan van een rente van 3% per jaar en een aflossing van per jaar 2% afgemeten aan de hoofdsom van de bankfinanciering. De rente wordt voor langere tijd vastgezet. De jaarlijkse kosten worden gesteld op 20% op de begrote huur per jaar. Kosten zijn hier onderhoud, gemeentelijke lasten, verzekering, beheerskosten, managementfee en een voorziening voor leegstand.

Het rendement wordt bepaald door op huurontvangsten de kosten en de rente en aflossing in mindering te brengen. Zoals blijkt uit berekeningen beloopt het jaarlijks rendement tussen de 6,5% en 9%. Bij verkoop wordt de meerwaarde en stille reserve (ontstaan door aflossing) gerealiseerd waardoor het verwachte rendement in totaal circa 11% zal bedragen.

Deze uitkomsten zijn uiteraard afhankelijk van de hoogte van de aankoopsommen. Ferax streeft ernaar aan te kopen tegen 8% tot 7%. Zie voor een schema de Prospectus.

Naar alle veelgestelde vragen