Vraag prospectus aan

Start met beleggen in woonruimte

Gemakkelijk instappen kan al vanaf €1000

Ferax verhuurt woonruimte aan studenten, singles en starters in en
rondom Den Haag en Leiden.

home

Beleggen in vastgoed nu voor iedereen

  • Bij Ferax belegt u in panden die Ferax verhuurt
  • Ferax belegt in voor singles, studenten en starters betaalbare woonruimte
  • Ferax verdeelt de opbrengst onder de investeerders
  • De initiators van Ferax beleggen natuurlijk zelf mee


Bekijk onze video:

Gezamenlijk beleggen vergroot uw slagkracht

Beleggen in verhuurde woonruimte is een veilig alternatief voor andere beleggingen. Aandelenmarkten zijn instabiel en de spaarrente haalt niet eens het tarief van de belastingheffing over vermogen.

Ferax Vastgoedfondsen bundelt het vermogen van vele investeerders in meerdere verhuurde panden. Op die manier belegt u gezamenlijk gespreid en met minder risico, met een betere schaalgrootte en slagkracht.

Ferax verhuurt betaalbare woonruimte aan singles, studenten en starters. Ferax belegt met investeerders samen in panden met kamers en studio's om die aan genoemde groep te verhuren. Zij een betaalbare woonruimte, u de opbrengst.

Investeerders ontvangen een vaste rente van 5% en een winstdeling die al snel oploopt naar rond de 8% of hoger per jaar. U deelt ook mee in de opbrengst bij de uiteindelijke verkoop van een pand, waardoor de winst naar verwacht wordt, hoger uitvalt.

Rendement zonder de zorgen

Een aantal panden dat Ferax momenteel in portefeuille heeft

Zelf beleggen in vastgoed en het beheren en verhuren kost tijd en is voor de meeste mensen te bewerkelijk. Ferax belegt door investeerders ingelegd vermogen in verhuurd onroerend goed en betaalt 5% rente uit op obligaties. U kunt al instappen vanaf € 1.000.

Vanaf € 25.000 kunt u winstdelend investeren. U deelt dan mee in de jaarlijkse winst en in de verkoopopbrengst. Zie hieronder de link naar het rekenvoorbeeld.

Ferax vastgoedfondsen verdeelt alle rendement onder de beleggers. Het kent geen instapkosten, geen uitstapkosten en de directie rekent een redelijke vergoeding voor het management.

Haarlemmerstraat 204 Leiden toekomstige woning voor 14 studenten

Vraag hier onze prospectus aan

Wij kiezen voor woonruimte voor jonge professionals en studenten

Er is onder jonge professionals en studenten een grote vraag naar het huren van betaalbare appartementen, studio's en kamers. Door het beleggingsbeleid juist op die groep te richten, snijdt het mes aan twee kanten. De woningnood in die categorie wordt gelenigd en de investeerders ontvangen een goed en bestendig rendement. Ferax Vastgoedfondsen belegt in panden met appartementen, studio's en kamers. De doelgroep bestaat uit expats, studenten en net-afgestudeerden.

Ouders van studerende kinderen kunnen met Ferax mee-investeren in studentenhuisvesting en weer uitstappen als de kinderen zijn afgestudeerd. Ferax neemt de rompslomp uit handen maar laat u wel meedelen in de revenuen.

Strategie

Het doel van Ferax is met door investeerders ingelegd vermogen te beleggen in goed verhuurde panden en daar jaarlijks een bestendig rendement mee te behalen, waarvan een vergoeding aan de investeerders wordt betaald.

Hoe werkt beleggen in woonruimte met Ferax?

Huurders betalen huur. De verhuurder betaalt uit die huur onderhoudskosten, gemeentelijke lasten en verzekeringen en eventueel de rente op een afgesloten lening en de aflossing van die lening. Wat dan resteert, is het rendement op de belegging. Ferax verdeelt dat geheel onder de investeerders

Meer investeerders betekent grotere schaal en slagkracht

De meeste beleggers hebben voldoende te besteden om drie of vier beleggingspanden te kopen en te financieren. Ferax belegt in meer panden en bundelt zodoende het vermogen van meerdere investeerders om de risico's van beleggen beter te kunnen spreiden over meerdere panden, dan de beleggers die drie of vier panden hebben.

Ferax keert alle winst uit

Ferax keert aan de investeerders, die vanaf € 25.000 beleggen, boven de rentevergoeding (5%) de volledige winst per jaar uit en ook de winst bij verkoop.

Verantwoord en duurzaam beleggen met Ferax Vastgoedfondsen

Ferax is Latijn voor vruchtbaar. De investeringen in de panden van de Ferax Vastgoedfondsen moeten niet alleen vruchtbaar zijn. Ferax Vastgoedfondsen wil waar dat kan beleggen in duurzaam vastgoed en in vastgoed dat uiteindelijk verduurzaamd kan worden, met bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen.

Vraag hier onze prospectus aan

Volledig transparant

Onze obligatiehouders hebben doorlopend een volledig inzicht in de gang van zaken bij Ferax. Zij mogen altijd de cijfers inzien, verhuurcontracten checken en aankoopovereenkomsten controleren.

Als obligatiehouder staat u in rang meteen na de bank die mede financiert.

Ferax Vastgoedfondsen is de eigenaar en exploitant van de beleggingen. Het management is ervaren en kent de markt goed. Het beschikt over ruime kennis en ervaring, zowel op het gebied van vastgoed zelf, als op juridisch, commercieel en fiscaal gebied. De leidinggevenden van Ferax beleggen ook zelf in het vastgoed. Als obligatiehouder heeft u de zekerheid dat uw belang ook ons belang is.

De voordelen van Ferax Vastgoedfondsen

Hoge couponrente van 5%, jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie
De rentevergoeding wordt per kwartaal uitbetaald.
Gespreide portefeuille zowel qua type vastgoed als locatie
Transparante organisatie
Beleggingen zijn kleinschalig
Korte lijnen en lage kosten

Ferax is een slagvaardige organisatie met directe lijnen naar u als belegger. Hierdoor zijn onze kosten laag, waardoor wij de beleggers een rentevergoeding van 5% kunnen bieden en een winstdeling als zij vanaf € 25.000 investeren. De kosten worden toegelicht in de prospectus.

Belastingheffing over uw investering

Indien u een particulier belegger bent, zal uw belegging in Box 3 vallen. Uw belastingadviseur kan u daarover informeren.

Vraag hier onze prospectus aan

Toezicht

De Stichting Toezicht Ferax Vastgoedfondsen, waarvan het bestuur bestaat uit obligatiehouders, houdt toezicht op de naleving van de obligatievoorwaarden, zoals de besteding van de inleg van de obligatiehouders aan aankoop van vastgoed en/of aflossing van financieringen op vastgoed, uitbetaling van rente etc. Wij zijn in overleg met een vermogensbeheerder om deze taak voor de obligatiehouders uit te voeren.