Vraag prospectus aan
home

Beleggen in vastgoed nu voor iedereen

Gezamenlijk beleggen vergroot slagkracht bij Ferax

Hoe belegt u veilig en met zo min mogelijk risico? Banken vergoeden nauwelijks rente, de overheid heft in Box 3 een belasting van 0,86% tot 1,62% van het vermogen en aandelenmarkten zijn instabiel.

Woningen geven doorgaans een stabiel rendement. Ferax Vastgoedfondsen bundelt het vermogen van vele investeerders in meerdere verhuurde panden. Op die manier belegt u gezamenlijk gespreid en met minder risico, met een betere schaalgrootte en slagkracht.

Rendement zonder de zorgen

Zelf beleggen in vastgoed en het beheren en verhuren kost tijd en is voor de meeste mensen te bewerkelijk. Ferax belegt door investeerders ingelegd vermogen in verhuurd onroerend goed en betaalt tot 5% rente uit op obligaties vanaf € 1.000.

Vanaf € 25.000 kunt u winstdelend investeren. U deelt dan mee in de jaarlijkse winst en in de verkoopopbrengst.

Vraag hier onze prospectus aan

Woonruimte jonge professionals: interessante beleggingscategorie

Er is onder jonge professionals en studenten een grote vraag naar het huren van betaalbare appartementen, studio's en kamers. Door het beleggingsbeleid juist op die groep te richten, snijdt het mes aan twee kanten. De woningnood in die categorie wordt gelenigd en de investeerders ontvangen een goed en bestendig rendement. Ferax Vastgoedfondsen belegt in panden met appartementen, studio's en kamers. De doelgroep bestaat uit expats, werkende jonge net-afgestudeerden, studerenden en andere alleenstaanden.

Ouders van studerende kinderen kunnen met Ferax mee-investeren in studentenhuisvesting en weer uitstappen als de kinderen zijn afgestudeerd. Ferax neemt de rompslomp uit handen maar laat u wel meedelen in de revenuen.

Over Ferax - oprichters beleggen altijd mee

De oprichters van Ferax Vastgoedfondsen, Dave van Helsdingen en Paul Vernooijs, zijn al jaren actief in vastgoed. Zij combineren hun expertise van respectievelijk vastgoed en financiën in Ferax om beleggers in staat te stellen mee te beleggen en een goed rendement te behalen. Vernooijs en Van Helsdingen beleggen altijd mee. Samen beleggen met andere investeerders verruimt de schaalgrootte aanmerkelijk en geeft een positieve impuls aan de slagkracht van het Fonds.

Wij varen niet enkel op ons eigen beoordelingsvermogen. Ferax vraagt waar mogelijk ook verkopende vastgoedbeleggers voor een deel mee te blijven investeren. Ook banken beoordelen mee. De bank kijkt altijd terdege naar een pand alvorens een hypotheeklening te verstrekken. Dat de bank financiert geeft ons en onze investeerders een extra vertrouwen.

 

Nieuws

  • Ferax werd benaderd voor de aankoop van een pand voor 8 studenten die een ander huis zoeken in Rotterdam. Het lijkt erop dat we ook direct een geschikt pand hebben gevonden. Het regelen van vergunning en financiering is de volgende stap.

  • Ferax wordt geregeld benaderd door andere beleggers om bestaande portefeuilles over te nemen. Dat kan diverse redenen hebben. Vaak willen beleggers gewoon met pensioen, soms willen ze ergens anders gaan beleggen, bijvoorbeeld in een buitenland. Momenteel hebben wij optie op een drietal portfolio's in diverse steden in de Randstad. Het gaat om rond de 70-80 appartementen per keer voor bedragen van 7 tot 10 miljoen. Hiervoor zullen beleggersgroepen worden opgezet.

Alle nieuwsberichten

Veelgestelde vraag

Is er een begroting en/of exploitatieverwachting?

Uiteraard is er voor elk pand een begroting en exploitatieverwachting. Voor de bankfinanciering wordt uitgegaan van een rente van 3% per jaar en een aflossing van per jaar 2% afgemeten aan de hoofdsom van de bankfinanciering. De rente wordt voor langere tijd vastgezet. De jaarlijkse kosten worden gesteld op 20% op de begrote huur per jaar. Kosten zijn hier onderhoud, gemeentelijke lasten, verzekering, beheerskosten, managementfee en een voorziening voor leegstand.

Het rendement wordt bepaald door op huurontvangsten de kosten en de rente en aflossing in mindering te brengen. Zoals blijkt uit berekeningen beloopt het jaarlijks rendement tussen de 6,5% en 9%. Bij verkoop wordt de meerwaarde en stille reserve (ontstaan door aflossing) gerealiseerd waardoor het verwachte rendement in totaal circa 11% zal bedragen.

Deze uitkomsten zijn uiteraard afhankelijk van de hoogte van de aankoopsommen. Ferax streeft ernaar aan te kopen tegen 8% tot 7%. Zie voor een schema de Prospectus.

Alle veelgestelde vragen