Vraag prospectus aan
Over ons

Organisatie Ferax Vastgoedfondsen

De Ferax Vastgoedfondsen zijn een initiatief van Mr. D.S.V.M. (Dave) van Helsdingen en Mr P.J. (Paul) Vernooijs.

Onder Ferax Vastgoedfondsen vallen nu de besloten vennootschappen Ferax Vastgoedfondsen Beheer BV en Ferax Vastgoedfondsen 1 BV. Ferax Vastgoedfondsen Beheer BV is aandeelhouder van Ferax Vastgoedfondsen 1 BV. Voor elke nieuw Ferax Vastgoedfonds wordt ten behoeve van de overzichtelijkheid en risicospreiding een nieuwe BV met een opvolgend nummer opgericht, Ferax Vastgoedfondsen 2 BV, Ferax Vastgoedfondsen 3 BV, enzovoorts. Ferax Vastgoedfondsen Beheer BV zal ook daarvan de aandeelhouder zijn. Investeerders kunnen uiteraard steeds weer in alle Fondsen beleggen.

De aandeelhouders van Ferax Vastgoedfondsen Beheer BV zijn de persoonlijke holdingvennootschappen van de heren Van Helsdingen en Vernooijs.

De directie van alle Feraxvennootschappen wordt gevormd door algemeen directeur Mr. D.S.V.M. van Helsdingen en financieel directeur Mr P.J. Vernooijs. Beiden hebben ruime ervaring met vastgoedzaken, in zowel de exploitatie, als de ontwikkeling en de financiering daarvan.

Het kantoor van Ferax Vastgoedfondsen BV zal het contact met de investeerders onderhouden, de aankoop en financiering van de panden regelen en de verhuur, administratie en het onderhoud op zich nemen ten behoeve van het betreffende Ferax Vastgoedfonds.

Ferax Vastgoedfondsen Beheer BV is via de dochtervennootschappen actief in de aankoop en exploitatie van voornamelijk woningen/ appartementen en studentenhuizen, waaronder ook begrepen huisvesting voor werkende jongeren, starters op de woningmarkt en alleenstaanden en in voorkomende gevallen in objecten die gezien worden als een interessante belegging. Ferax Vastgoedfondsen Beheer BV en de dochtervennootschappen zullen gedurende de looptijd van de Obligaties geen andere activiteiten ontplooien dan wat met deze aankoop en exploitatie te maken heeft.

Ferax Vastgoedfondsen Beheer BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65877209.

Ferax Vastgoedfondsen 1 BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65879805.