Vraag prospectus aan
Over ons

Stichting Toezicht

De obligatiehouders worden vertegenwoordigd door de Stichting Toezicht Ferax Vastgoedfondsen (hierna de Stichting). In haar bestuur nemen obligatiehouders zitting. De Stichting is onafhankelijk van Ferax Vastgoedfondsen Beheer BV en haar dochtervennootschappen. De Stichting treedt op voor en ten behoeve van de obligatiehouders en behartigt de gezamenlijke belangen van de obligatiehouders. In de tripartiteovereenkomst tussen Ferax Vastgoedfondsen, de Stichting en de obligatiehouders is een nadere omschrijving opgenomen van de taken en bevoegdheden van de Stichting. De Stichting houdt toezicht op de naleving van de obligatievoorwaarden door Ferax Vastgoedfondsen Beheer BV en haar dochtervennootschappen en kan een vergadering van obligatiehouders bijeenroepen zo vaak als de Stichting dit nodig acht.

De Stichting heeft een aantal belangrijke taken:

- Vertegenwoordigen van de obligatiehouders bij het bestuur van de fondsen;

- Het administreren van de aan beleggers uitgegeven obligaties;

- Uitkeren van couponrente aan de obligatiehouders.

Stichting Toezicht Ferax Vastgoedfondsen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65879759.